Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kukuti Oy

Yhteystiedot:
Linnankatu 9-11, Forum Kortteli
20100 Turku

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kukuti Oy / Antonia & Nea
Linnankatu 9-11
20100 Turku
04578753883
info@kukuti.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissämme verkkokauppaohjelmiston puolella on vähintään kerran tilauksen tehneiden asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot. Verkkokauppaan voi luoda asiakastilin myös ennen tilauksen tekoa. Potentiaalisten asiakkaiden sähköpostiosoitteet on kirjattu MailChimp-ohjelmistoon, jolla lähetetään uutiskirjeitä sähköpostilistalle liittymiseen suostumuksensa antaneille.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä ylläpidetään seuraavasti:

 • Verkkokauppatilauksissa osoite- ja yhteystiedot ovat välttämättömät tilauksen toimittamiseksi. Tilauksen yhteydessä kysytään halukkuutta liittyä sähköpostilistallemme, mutta muutoin asiakastietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Asiakkaan tilaus- ja osoitetiedot eivät välittömästi poistu järjestelmästämme (ilman erillistä pyyntöä), sillä esimerkiksi palautustilanteessa tilaus on hyvä löytyä tietokannastamme.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, jos on kerätty esimerkiksi messuilla tai tapahtumassa potentiaalilista. Lomakkeella kysytään aina lupa markkinointiin.
 • Rekisteritiedot ovat olemassa vain sähköisesti salasanojen takana eli paperisia asiakastietorekisterejä meillä ei ole. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Verkkokaupasta tilanneet asiakkaat

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Tiedot ostetuista tuotteista ja toimitustavasta

Uutiskirjeen tilaajat

 • sähköpostiosoite

Asiakastilin verkkokauppaan luoneet

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä mieluiten sähköpostiosoitteeseen info@kukuti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • verkkokauppatilauksissa asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään verkkokauppalomakkeen kautta, jossa asiakas haluaa liittyä sähköpostilistalle
 • tapahtumissa esimerkiksi arvonnan yhteydessä
 • emme etsi asiakkaita tai asiakastietoja julkisista rekistereistä tai tee uusasiakashankintaa muiden kuin meihin itse yhteyttä ottavien keskuudesta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kukuti Oy:n ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp uutiskirjesovellus (noudattaa GDPR)
 • Paytrail (noudattaa GDPR)
 • Klarna: Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapoja, ja tarjota sinulle sopivat maksutavat. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Kukuti Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.